UPPDRAG

Asecs Shoppingcenter, Jönköping

I början av 1900-talet var Jönköping en garnisonsstad och A6, Smålands artilleriregemente, en tongivande faktor i bygden. 1985 lades regementet ner, trots stora protester, och på området byggdes sedan en aning oväntat ett köpcenter som invigdes av självaste kung Carl XVI Gustaf den 2 april 1987. A6 gick alltså från att använda en sorts kulor till en annan. Idag förknippas namnet mest med köpcentret som sträcker sig över E4:ans motorväg, men blickar man mot områdets norra sida är historien högst närvarande genom de vackra kasernbyggnaderna som numera används som kontorslokaler.

Under sin 30-åriga historia har köpcentret vuxit i omgångar till totalt 48 000 m². Denna yta byggs nu om och utökas dessutom till 80 000 m², främst genom bygget av en övervåning. Arkitektuppdraget gick till Göteborgsbaserade Rstudio for architecture med Carl-Johan Viklund som både handläggande och ansvarig arkitekt. Carl-Johan har tillsammans med sina kollegor en diger uppgift.
"Det är en spännande och givande resa när hela köpcentret ska förnyas. Ett jätteprojekt som pågår under många år där allt ska gås över."
I oktober 2017 invigdes etapp 1A. I samma månad 2018 invigdes etapp 1B och i oktober 2019 beräknas etapp 1C vara klar. I samband med invigningen 2017 fick köpcentret både en ny logotyp och ett nytt namn, Asecs, som uttalas på samma sätt som tidigare, det är bara stavningen som ändrats.
Urban miljö full av upplevelser
Det varumärkesbyggande arbetet, som projektgruppen utförde tillsammans med beställaren, mynnade ut i beslutet att göra Asecs till en urban miljö där nya världar öppnas och ger en mångfald av intryck. Här ska finnas en speciell puls, attityd och livsstil. Det finns även kontraster som bidrar till hur platsen upplevs. På Rstudio ställdes frågan: Vad är det arkitektoniska svaret på detta?

Man ville undvika känslan av köpcentret som en box, utan identitet och karaktär. Carl-Johan och kollegorna lät sig inspireras av andra urbana miljöer, som järnvägsstationer, saluhallar och flygplatser där många människor passerar. Bland annat sneglade man på Londons tågstationer och deras placering i staden.

Samtidigt som man sökte en förankring i historien ville man skapa en byggnadsstruktur som gav möjligheter till en kontinuerlig förändring i takt med att butiksutbudet skiftar och anläggningen byggs om över tid. Generellt har man satsat på klassiska naturmaterial, som stål, glas och sten.
Livet mellan tak och golv
Resultatet blev ett stort tak som har inslag av glas och som vilar på en stålkonstruktion liknande den vid gamla tågstationer. Taket sträcker ut sig över butiker, gator och stråk och är högt och mäktigt, vilket ger en fri utomhuskänsla inomhus. Detta har dessutom gjort det möjligt att uppföra mindre byggnader i gallerian.
"Golv och tak består och det är däremellan som livet händer!"
Till Asecs stora golvytor använde man platsgjuten terrazzo. Golvet har en gestaltning som svarar mot taket och som fångar upp ljuset. Färgerna går i grått, sandsten och pärlemor samt har inslag av gröngrå toner som tar upp nyansen från byggnadens stålkonstruktion. Det är lugna färger som ändå ger karaktär. Det är färgrikt utan att vara kulört.
"Vi ville ha ett lågmält men distinkt golv. Terrazzo är ett fint naturmaterial som jag tycker mycket om, både för känslan och användbarheten."
Hållbart och praktiskt
Asecs golv har olika underbyggnader – håldäcksbjälklag och platta på mark – vilka kan vara känsliga för exempelvis markrörelser och värmeexpansion, som i sin tur kan fresta på golvytans hållfasthet. Men detta orosmoment går att bygga bort. Genom att använda en så kallad flytande konstruktion, där betonglager och terrazzo vilar på ett glidskikt, blir golvet följsamt och mindre känsligt.

Golvet är också slätt och utan fogar vilket gör att kundvagnar körs tystare och att tunga pallyftare inte skadar ytan. Terrazzon är dessutom lättskött och nästan helt underhållsfri.
Terrazzons möjligheter
Den platsgjutna terrazzon ger möjlighet till kombinationer av runda, räta och till och med spetsiga former. En annan fördel är att man kan skapa helgjutna inspektionsluckor i golvet, utan att behöva pussla med plattor. Detta är även användbart kring entrékaruseller.

Källartrappans beläggning göts också på plats, med en terrazzo lik den på de omgivande golvytorna, medan socklar och pelarfötter prefabricerades. I Herrljunga Terrazzos eget laboratorium – TerrazzoLab™ – tog man för dem fram exakta färgkompositioner som överensstämde med golvet.

För Carl-Johan var det ett självklart val att använda terrazzo.
"Materialet är hållbart och har en estetisk styrka. Det gav oss de möjligheter som vi sökte och var mycket lämpligt för den här uppgiften. På Asecs har vi stora, svepande ytor och golvet blir som en scen för handeln och det urbana livet. Golvet fångar också upp ljuset och blänker på ett fint sätt. Det stämmer väl överens med de tankar vi har haft och landar bra i projektet."
Valet av leverantör var lika naturligt.
"Herrljunga Terrazzo har en lång historia och står för kvalitet. Det har varit en mycket positiv upplevelse att samarbeta med dem, både vad det gäller bemötande och kunskap. Vi var måna om att förstå materialet och de förutsättningar och möjligheter som finns. Det hjälpte de oss med. Vi ville nämligen ha en design som jobbade med materialet, inte emot."
crossmenu