Produkter

Terrazzo passar överallt. Så gott som, i alla fall. Vi må vara part i målet, men efter många års arbete med terrazzo vet vi att materialet är funktionellt och vackert i en mängd sammanhang. Därför är också vårt utbud tämligen brett.

Skulpturer & konst

Med vårt material får konstnärer fritt spelrum att utveckla sin konst för såväl interiört som exteriört bruk. Genom åren har vi fått uppleva hur vacker och uttrycksfull terrazzon kan bli, speciellt när den utforskas av begåvade konstnärer. Materialet överraskar även oss om och om igen.

Tillgänglighet

Vi kan leverera och/eller utföra handikappanpassningar med taktila markeringar för synskadade. Aluminiumprofiler, urfrästa spår och granitdubbar är några exempel på lösningar som förvarnar och leder synskadade personer. Vi erbjuder även andra former av ledstråk, kontraster i trappsteg, taktila ledstråk, halksäkerhet, intarsior och dylikt som både fyller en praktisk funktion, men även fungerar som en förskönande utsmyckning.

Landskapsarkitektur

Vi utför både prefabricerade och platsgjutna dammar, fontäner och andra vattenmiljöer i samverkan med arkitekter och konstnärer. Funktionella och dekorativa murar är ett annat område vi också kan åta oss. Finns det behov av krökta ytor eller andra specialkonstruktioner platsgjuts dessa oftast.

Rustik Yta

Rustik terrazzo kallas även frilagd yta, en yta som vaskas. Den slår allt när det gäller halksäkerhet utomhus och är tålig och slitstark. Dessutom nästan fogfri, vilket innebär att den – till skillnad från plattbeläggningar – förhindrar ogräs att växa igenom. Kulörer kan till stor del harmonieras med eventuellt anslutande inomhusytor, så att man kan få en känsla av att golvet fortsätter… Friläggningsdjup kan väljas, dvs reliefen i ytan kan göras grundare eller djupare.

Utöver rustik terrazzo som beläggning med tjocklek 15-20 mm (på betongunderlag), kan vi även utföra en variant där en rustik yta åstadkoms vid en massiv gjutning av 100-130 mm beroende på förväntad belastning.

Som ett alternativ till rustik terrazzzo kan vi även utföra antikborstad yta, även den med en liten relief. Ytan ger ett mjukt intryck, är väldigt slitstark, men inte så halkhämmande som den rustika terrazzoytan.

Torkzoner

För att golven inomhus ska vara fortsatt fina och hålla länge behövs för det mesta en bra entrématta. I samband med att vi lägger in nya terrazzogolv kan vi också leverera och montera en torkmatta med lämplig storlek, tjocklek, prestanda och passande utseende. Vid renovering av entréer där skador finns i terrazzogolvet – ofta runt befintliga, gamla torkramar – lägger vi in nya torkramar och mattor i samband med att terrazzogolvet görs iordning. Bland de fabrikat som vi levererar finns Kåbe-Mattan, Matting och Forbo.

Kompletterande produkter

Vi erbjuder en mängd produkter som hjälper till att underhålla, bibehålla och bearbeta terrazzoytor. I vårt utbud finns bland annat produkter för rengöring och impregnering, slip- och fräsverktyg, stenlim samt andra artiklar som är lämpliga inom området. Vi säljer även större golvslipmaskiner av det amerikanska märket Terrco, som vi är svensk återförsäljare för.
crossmenu