RUSTIK TERRAZZO

Halksäker, slitstakt och nästan fogfri!

Rustik terrazzo finns både som platsggjuten och prefabricerad terrazzo - och kallas även frilagd yta, en yta som vaskas. Den slår allt när det gäller halksäkerhet utomhus och är tålig och slitstark. Dessutom nästan fogfri, vilket innebär att den – till skillnad från plattbeläggningar – förhindrar ogräs att växa igenom. Kulörer kan till stor del harmonieras med eventuellt anslutande inomhusytor, så att man kan få en känsla av att golvet fortsätter… Friläggningsdjup kan väljas, dvs reliefen i ytan kan göras grundare eller djupare.

Många möjligheter

Utöver rustik terrazzo som beläggning med tjocklek 15-20 mm (på betongunderlag), kan vi även utföra en variant där en rustik yta åstadkoms vid en massiv gjutning av 100-130 mm beroende på förväntad belastning.
Som ett alternativ till rustik terrazzzo kan vi även utföra antikborstad yta, även den med en liten relief. Ytan ger ett mjukt intryck, är väldigt slitstark, men inte så halkhämmande som den rustika terrazzoytan.
Rustik terrazzo - en yta där ballasten friläggs i valfri grad för att skapa struktur.
En remsa i framkant på trappsteg och konkava rillor i ramp är några exempel där
halkhämmande ytor skapar en säker och bra miljö.
Vi erbjuder halkhämmande alternativ för såväl inomhus- som utomhusytor.
Kulörer kan till stor del harmoniera med omgivande terrazzokulörer, exempelvis
där en halkhämmande yta möter en inomhusyta.
Finns både som platsgjuten och prefabricerad.
Slitstark och säker
Ladda ner produktblad - Halkhämning med Rustik TerrazzoLadda ner produktblad - Platsgjuten Terrazzo
Kontakta oss för mer information
Boka gärna ett möte med oss och låt oss berätta om stegljudsdämpning och alla fördelar med terrazzo.
crossmenu