Cirkulär terrazzo - återbruk, från rivning till byggnation

Behovet av cirkulärt byggande och återbruk växer sig allt starkare. Vi på Herrljunga Terrazzo har därför tagit fram en hållbar lösning – vi maler ner rivningsplatsens restavfall och använder det som ballast i vår terrazzo. Cirkulärt byggande med cirkulär terrazzo! Man kan kalla det Re-Terrazzo.

Från toalettstol till terrazzogolv

Byggavfall som keramiska plattor, glas, tegel, porslin eller naturstensplattor etc. matas enkelt in i vårat mobila krossverk.
I den elektriska krossen kommer materialet att malas upp och siktas ut till fraktioner som vi sedan blandar in som ballast  i terrazzogjutningen - som ett nytt material i byggnaden.  
Vi installerar det platsgjutna terrazzogolvet - ett golv som "varar i generationer". 

Cirkulär Terrazzo - hur går det till?

Vi inventerar och kartlägger vad i rivningsfastigheten som kan återbrukas
Materialet sorteras och mals ned i fraktioner i vårat mobila krossverk
Fraktionerna vägs och ett specifikt recept skapas
Vid önskemål skapas EPD
Sedan platsgjuter vi terrazzon i den nya fastigheten
Terrazzon slipas
Vi lämnar över ett återbrukat terrazzogolv som håller "i generationer"

Låt oss hjälpa till!

crossmenu