Hållbarhet

Vi har förmånen att jobba med ett material som är hållbart på flera sätt. Terrazzo är till största delen uppbyggt av naturmaterial, som i vissa fall är restprodukter som tas tillvara vid stenbrytning, och utmärker sig bland annat genom sin slitstyrka. Våra produkter varar minst en livstid...

Solen lyser på Herrljunga Terrazzo

Taket på vårat kontor och lager är till stor del täckt av solpaneler. Tillräckligt många för att vi stolt kan kalla oss klimatneutrala. Detta är viktigt för oss - och för miljön. 
Här kan ni se vår solel-anläggning från ovan

EPD

EPD står för "Environmental Product Declaration" på engelska, vilket på svenska kan översättas till "Miljövarudeklaration". En EPD är en typ av standardiserat dokument som beskriver en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel - från tillverkning, användning och avfallshantering.
I våra EPD'er kan du hitta information om vår terrazzoproduktions energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser och resursförbrukning. Genom att använda våra EPD:er kan du jämföra miljöpåverkan vid användning av olika material  och göra mer hållbara val. 
Kontakta oss gärna, så berättar vi mer

Transporter

Många av de ingående stenarterna kommer från Skandinavien, vilket medverkar till att transporterna blir kortare vid tillverkningen. Inom Sverige har vi dessutom möjlighet att använda transporter med upp till 95 % på fossilfritt bränsle. Vid resor tar vi ofta tåget och våra tjänstebilar laddas från egna solenergipaneler.

Miljöbedömning

Samtliga av våra produkter är miljöbedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.crossmenu