UPPDRAG

Våghuset - Masthuggskajen, Göteborg

VÅGHUSET, EN AV GÖTEBORGS MEST VÅGADE BYGGNADER 
Kortfakta
Projekt: Våghuset
Plats: Masthuggskajen, Göteborg
Arkitekt: White Arkitekter
Byggherre: NCC
Inflytt: Hösten 2022
Göteborgs Stad: "En ikonisk byggnad, som vänder sig in mot Järntorget!" 

Det var ledorden som White Arkitekter förhöll sig till när de antog sig NCCs uppdrag om att gestalta den byggnad som senare resulterade i Våghuset. 

Med Göta Älv alldeles intill, är det inte svårt att förstå vart inspirationen till projektet hämtats. Den blänkande glasfasaden, med de ihopsatta konkava och konvexa halvcirklarna, bildar vågor - vilket är signatur för hela byggnaden. 
"Våghuset anknyter inte bara till Göta Älv. Järnvågsgatan ligger dessutom alldeles intill och namnet härstammar från den järnvåg som fanns här under 1800-talet. Järnet vägdes innan det skeppades iväg från kajen. Kopplingen till ordet våg är alltså förankrat även med Masthuggskajens historia" förklarar Christian Wahlström, handläggande ingenjör som varit involverad i projektet. 
De böljande formerna är inte bara framträdande exteriört. Är man uppmärksam ser man dem på flera ställen även interiört - vågiga väggpaneler, diskar, kontrastmarkeringar, screentryck på glaspartier, samt det svarta och ljusgrå golvet i terrazzo (kulörer: HT-EMILIO & HT-CHIARA 025), som ligger på flera våningsplan.
Christian berättar: "Inspirationen till mönsterläggningen i terrazzo, hämtades från en gatustenläggningsteknik som är vanligt förekommande på portugisiska torg . Många gånger används svarta och vita stenar för att skapa kontrast och geometriska mönster." 
Varje platta har två hörn med utskurna "tårtbitar". När de svarta och ljusgrå delarna av plattorna sedan kombineras på rätt sätt, bildas ett vågigt mönster. Denna typ av mönsterläggning är visserligen mer komplicerad än om man endast lägger rektangulära plattor, men något som förvånar många är att materialspillet inte ökar nämnvärt med detta tillvägagångssätt. 

I Våghuset ligger det vågmönstrade golvet i byggnadens entréplan, de flesta av hisshallarna, trapphusen och dessutom i hissarna. Golvet drar till sig uppmärksamhet och det flyter elegant från rum till rum, utan några störningar i mönstret. 
"Det är oerhört viktigt att de som vi jobbar med förstår och har en känsla för projektets vision och idé - hela ledet från materialleverantör till hantverkare. Vi hade en tydlig bild om att vi ville ha ett kontinuerligt mönster på golvet så långt det gick. Plattsättarna har lyckats med uppgiften och har gjort ett fantastiskt jobb!

"Det är ett smart mönster då i princip allt material av plattorna används - man byter helt enkelt bara ut de två tårtbitarna mellan de mörka och ljusa plattorna", säger Elin Hultman, ansvarig och handläggande arkitekt i projektet.
Herrljunga Terrazzo erbjuder en rad stilrena kollektioner. Du som arkitekt eller entreprenör är varmt välkommen att beställa gratis provbitar via vår hemsida
crossmenu