UPPDRAG

Herrestaskolan, Järfälla

Herrestaskolan, i Barkarbystaden norr om Stockholm, är Sveriges första massivträskola och näst intill koldioxidneutral.
Multifunktionell byggnad
Lars Olausson, arkitekt SAR/MSA hos Liljewall arkitekter i Göteborg var handläggande arkitekt för Herrestaskolan i Barkarbystaden i Järfälla kommun norr om Stockholm. Skolan invigdes 2016 och har många funktioner. Här finns förskola, skola upp till årskurs 5, matsal, tillagningskök, festlokal/personalrum, stadsdelsbibliotek och idrottshall (med en 14 meter hög klättervägg). Byggnaden omfattar totalt ca 8200 m2 och på kvällar och helger kan lokalerna hyras av allmänheten och föreningar. Till skolan hör också en stor skolgård som är planerad som en aktivitetspark tillgänglig för hela stadsdelen.
"Vi valde att lägga ihop allt i en enda byggnad för att använda ytorna så effektivt som möjligt. Parkeringen placerades under marken och sammantaget innebar detta att parken kunde bli större. Den är också delvis kuperad med möjligheter till pulkaåkning och gradängsittning."
Sveriges första massivträskola
Herrestaskolan är Sveriges första massivträskola och den är i princip koldioxidneutral. Hållbarhetstanken har varit tongivande och byggnaden projekterades för att uppnå certifieringen Miljöbyggnad Guld. Husets stomme, bjälklag och innerväggar är gjorda av trä. Stora spännvidder tas omhand med hjälp av limträbalkar och pelare av samma material. Här finns också ljudabsorberande spaltpanel i trä och på gården ligger en utescen som har en konstruktion av limträ klädd med fjällpanel.

Limträ är lättare än stål, har hög brandstabilitet och är uttrycksfullt och vackert. Stadsarkitekten i Järfälla kommun ställde tidigt frågan om det var möjligt att uppföra huset som en massivträkonstruktion, vilket man på Liljewall blev mycket glada för. Man gjorde en utredning och tog även hjälp av experter från andra håll.
"Trä är ett fantastiskt material och vi använder det så ofta vi får lov till det."
Taket är belagt med sedumgräs, förutom på de platser där solcellsanläggningen på 1400 m2 breder ut sig. Solcellspanelerna är för övrigt lagda i ett mönster som gör att byggnaden kan identifieras i en satellitvy. Gatufasaderna har ett yttre skal av frostat glas och bakom detta finns ett bärverk av limträpelare och balkar i olika vinklar. Under kvällstid blir detta belyst vilket ger en tredimensionell effekt.
Terrazzo på golv och socklar
På byggnadens första plan använde man terrazzo på golv och socklar.
"Det är ett hållbart material som dessutom åldras på ett vackert vis. Det går också att formge på oändliga sätt. På Herrestaskolan gjorde vi stora stråk och använde taktila inslag för att öka tillgängligheten. I golvet finns till exempel anvisningar om i vilka riktningar som bibliotek, hiss och läktare ligger."
Att vara arkitekt innebär ofta ett utpräglat lagarbete.
"Det är inspirerande att jobba med skickliga kollegor. När det gäller Herrestaskolan jobbade kollegan Anna Skoglund också i nära samarbete med Herrljunga Terrazzo, vilket fungerade utmärkt. På Herrljunga Terrazzo var man lyhörd och snabb att förstå våra önskemål och tolka våra ritningar. Dessutom har man varit generös med prover och skickat ett antal sådana till oss. Det är värdefullt att ha leverantörer som både är kunniga och smidiga att jobba med."
crossmenu