UPPDRAG

Elinelundsskolan, Malmö

Det tunna stegljudsdämpande golvet

Malmö expanderar! Mitt emellan Limhamn och Hyllie, där Malmö Arena, Emporia, Hyllie station och hotell trängs ligger det mer rofyllda området Elinelunds sommarstad. Så många nya bostäder har tillkommit att det säkert är omöjligt för gamla malmöbor att känna igen sig även här, precis intill Limhamns gamla kalkbrott. På uppdrag av Malmö stad har Liljewall arkitekter i Göteborg ritat en fin skola för områdets barn. Bland ansvariga arkitekter hittar vi Stefan Östman och Calle Melin.
Det tunna flytande golvet
I ett relativt sent skede upptäckte generalentreprenören att ganska lite plats fanns tillgängligt för att kunna lösa de krav på stegljudsdämpning som ställdes. Det tunna, flytande, terrazzogolv som RA Golv kunde presentera blev nyckeln för att få tyst på stomljuden och samtidigt få fogfria, städvänliga och vackra golv i två kulörer.

Elinelundsskolan blev därmed att av de större projekten där det tunna flytande golvet kommit till god användning. Tack vare en speciell cementblandning klarar terrazzogolvet att läggas med en tjocklek av 35-40 mm, inklusive en 5 mm tjock Aprobo dB2-matta! Underlaget behöver vara slätt, och stabilt. Den här lösningen gör platsgjuten terrazzo till en attraktiv golvbeläggning där man vill ha lättskötta, fogfria, men också hårda och snygga golv – och samtidigt klara ljudkraven! Alldeles perfekt för bostadshus och skolor i första hand, där belastningen är måttlig.
I andra byggnader, där trafiken och belastningen är hårdare, såsom stationer, köpcentrum och i sjukhus, är fortsatt det kraftigare, flytande terrazzogolvet den bästa tänkbara lösningen för ett slätt och vackert golv med ojämförlig hållbarhet.

Tack Peter Johannisson och Filip Karlsson m fl på Otto Magnusson Bygg för ett fint samarbete under byggtiden.
Förresten. Behöver vi säga att med platsgjuten terrazzo kan vi för varje enskilt golv göra nya unika terrazzofärger utan att det behöver kosta något extra? Det gäller även för de flytande golven!
Foto: Emma Karlsmark Elfstrand/Liljewall
crossmenu