UPPDRAG

Angered Resecentrum

När Wingårdhs fick uppdraget av Västtrafik att skapa ett resecentrum i Angered gick man noggrant tillväga. Angered, med sina runt 12 miljoner årliga avgångar och ankomster, är en stor knutpunkt för Göteborgs kollektivtrafik. Både bussar och spårvagnar trafikerar platsen. Rent arkitektoniskt är det en ganska brokig och osammanhängande plats med olika stilar.
"Vi ville ge Angered ett smycke att vara stolt över, säger Ingrid Alerås, arkitekt SAR/MSA Wingårdh Arkitektkontor AB. Vi hade givande och roliga möten med ungdomar i stadsdelen och de hade flera önskemål. Byggnaden skulle vara trygg, utan otrygga hörn eller baksida. Den skulle även stärka de befintliga stråken och vi fick inte bygga bort deras mötesplats!"
Det blev en bra designprocess som resulterade i ett resecentrum med två våningar och fem hörn, en pentagon. Invigningen ägde rum den 25 maj 2019. På det övre planet finns pausytor för kollektivtrafikens chaufförer. Bottenplanet rymmer vänthall, toaletter, Västtrafiks butik samt Pressbyråns kiosk. Entréplanet är dessutom, med sina ytterväggar av glas, helt transparent för att skapa genomsikt över de fem hörnen.
Mörkt grå terrazzo och skimrande mässing
Resecentrumet är i stor utsträckning byggt av naturmaterial. Här finns en stomme av limträ och i övrigt har ljusa träslag en framträdande roll. Golvet består av terrazzo i olika mörkgrå toner och man bestämde sig för att låta ytterligare ett material ingå. Då byggnaden var ett kommunalt projekt ingick även konstnärlig utsmyckning och Wingårdhs ville låta denna vara en del av gestaltningen och inte ett tillägg. En tävling utlystes och många konstnärer visade intresse. Till slut vann Caroline Bäckman skissuppdraget.

Carolines förslag byggde på att använda inslag av mässing i golvet och i dörrarnas draghandtag, samt att ha tryckta grafiska mönster i det utskjutande glastaket som löper runt hela byggnaden. Det sistnämnda fungerar som väderskydd och mönstren ger både en avskärmning mot solen och ett lekfullt ljusspel på marken.
Formationer som fångar upp rörelser
Caroline är utbildad smyckeskonstnär och mässing är ett material som ligger henne varmt om hjärtat.
"Jag gillar mässingens färg och materialet reflekterar ljuset på ett vackert sätt, berättar Caroline. Det passar också bra till terrazzons mörkgrå toner och träet som finns i byggnaden. Mässing ingår även i fasaden."
Många människor kommer dagligen att passera genom Angereds resecentrum. Kroppar som rör sig genom ett rum formar cirklar, kvadrater, trianglar, virvlar och linjer. Dessa blir till mönster och rytmer som man vill fånga upp i gestaltningen av terrazzogolvets mässingsingjutningar. Interaktionen mellan människor och material kan på så vis ge rummet ytterligare en dimension.

Herrljunga Terrazzo, Ingrid Alerås och Caroline Bäckman kom tidigt i kontakt med varandra, vilket ledde till ett effektivt arbetssätt som gav möjlighet att lyfta rätt frågor och åtgärda eventuella problem i tid. Man hade också ett gott samarbete med byggarna på K21 Entreprenad och Västtrafik.
Praktisk terrazzo på flytande konstruktion
Terrazzon valdes av flera skäl. Materialet är tåligt, lättskött och lättstädat. Det har heller ingen speciell riktning, en klar fördel i en byggnad med fem hörn. I princip finns oändliga möjligheter vad det gäller färg och design och man kan även komplettera med andra material, som alltså gjordes i detta fall. Konstruktionen i Angered bygger dessutom på ett så kallat flytande golv där betonglager och terrazzo vilar på ett glidskikt, vilket gör golvet följsamt och mindre känsligt för rörelser och temperaturskillnader. Man använde även terrazzo till receptionsdisken där kulören harmonierar med ledstråken som också har frästa taktila spår.

Ingrid och hennes kollegor hade många och givande kontakter med Herrljunga Terrazzo under arbetets gång.
"Herrljunga Terrazzo är verkligen pålitliga, kunniga och erfarna. Vi hade ett jättebra samarbete. Som arkitekter kan vi vara lite petiga och ha bestämda åsikter. Men det var aldrig några problem, vi blev alltid väl bemötta. Ville vi ändra något lyssnade de och visade stor förståelse. De har tagit fram unika koncept för vår terrazzo, helt enligt våra önskemål, och vi är mycket nöjda, avslutar Ingrid."
crossmenu