ARKITEKT I FOKUS

Carl-Johan Viklund

I sitt arbete som arkitekt ser Carl-Johan Viklund ingen motsättning i att inspireras av historien och samtidigt vara modern. Tvärtom ser han stora möjligheter i att väva samman dåtid med nutid. Han tar gärna inspiration från historisk arkitektur, men utan att vara romantisk eller ironisk. I Jönköping byggdes för drygt 30 år sedan köpcentret A6 på det gamla regementsområdet. Sedan några år tillbaka pågår här en stegvis om- och utbyggnad med Carl-Johan som både handläggande och ansvarig arkitekt.
Carl-Johan fascinerades tidigt av gamla hus. Med ett gediget intresse för byggnader och formgivning föll det sig naturligt för honom att utbilda sig till arkitekt. Något annat yrke var det aldrig tal om.
"För mig handlar det om att skapa en stämning, en närvaro på en plats. Det kan också betyda att man hjälper till att läka ihop en miljö och skapa en helhet. På så sätt bidrar man med något meningsfullt, där kundnytta förenas med samhällsnytta som samtidigt blir till glädje för de människor som berörs."
Som arkitekt och delägare på Göteborgsbaserade Rstudio for architecture har Carl-Johan jobbat med en rad större projekt. Byrån har skaffat sig en stark profil när det gäller handel och stadsplanering. Eftersom städer byggs stegvis och ofta består av olika fragment gäller det att ha respekt för det befintliga och skapa något som harmoniserar, dock utan att fastna i det förgångna. Att se med friska ögon på historien är viktigt för Carl-Johan.
"En stad är som en berättelse där nya meningar läggs till genom åren."
I början av 1900-talet var Jönköping en garnisonsstad och A6, Smålands artilleriregemente, en tongivande faktor i bygden. 1985 lades regementet ner, trots stora protester, och på området byggdes sedan en aning oväntat ett köpcenter som invigdes av självaste kung Carl XVI Gustaf den 2 april 1987. A6 gick alltså från att använda en sorts kulor till en annan. Idag förknippas namnet mest med köpcentret som sträcker sig över E4:ans motorväg, men blickar man mot områdets norra sida är historien högst närvarande genom de vackra kasernbyggnaderna som numera används som kontorslokaler.
Under sin 30-åriga historia har köpcentret vuxit i omgångar till totalt 48 000 m². Denna yta byggs nu om och utökas dessutom till 80 000m², främst genom bygget av en övervåning. Arkitektuppdraget gick till Rstudio och Carl-Johan har tillsammans med sina kollegor en diger uppgift.
"Här passerar många människor dagligen och vi vill förmedla en urban och dynamisk känsla inspirerad av historiska byggnader som tågstationer och saluhallar. Då passar ett klassiskt naturmaterial som terrazzo utmärkt genom sin hållbarhet, sin funktion och alla möjligheter att variera designen. Det hjälper oss att knyta an till historien och samtidigt blicka framåt."
crossmenu