HT-MUTE 80

Stegljudsdämpning

Stegljudsdämpning - platsgjutet golv
I samarbete med Aprobo kan vi erbjuda effektiva akustiklösningar i kombination med terrazzo.
Platsgjuten terrazzo läggs med tjocklek från 80 mm inkl. armerad betongpågjutning och stegljudsmatta - på slätt, stabilt underlag av betong. Golvet utförs som ett så kallat flytande golv. Konstruktionen kräver viss fogindelning med stumfogar och rörelsefogar. Isolerande dB-kantlist monteras längs väggar, och Decibel 2 stegljudsmatta läggs på golvet. dB kantlist monteras längs väggar, golvet bör därför ha någon typ av golvsockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln mjukfogas i underkant för att förhindra flanktransmission.

Konstruktionen ger en stegljudsförbättring med upp till 35 dB.
Cementbunden platsgjuten terrazzo i varfri kulör
HT-MUTE 80 passar bra i miljöer med stor yttre påverkan, som tunnelbanestationer och köpcentrum.
Bygghöjd från 80 mm
Erbjuder bra stegljudsreduktion (Upp till 35 dB)
Akustikreduceringen enligt SS-EN 10140-3:2010
Reducerar trumljud
Ladda ner produktblad
Kontakta oss för mer information
Boka gärna ett möte med oss och låt oss berätta om stegljudsdämpning och alla fördelar med terrazzo.
SÄLJARE TERRAZZOENTREPRENAD
Anton Lundell
Telefon: +46 513-78 50 12anton.lundell@terrazzo.se
SÄLJARE TERRAZZOENTREPRENAD
Patrick Magnusson
Telefon: +46 513-78 50 13patrick.magnusson@terrazzo.se
crossmenu