Stegljudsdämpning

HT-MUTE 80

Stegljudsdämpning - platsgjutet golv
I samarbete med Aprobo kan vi erbjuda effektiva akustiklösningar i kombination med terrazzo.
Platsgjuten terrazzo läggs med tjocklek från 80 mm inkl. armerad betongpågjutning och stegljudsmatta - på slätt, stabilt underlag av betong. Golvet utförs som ett så kallat flytande golv. Konstruktionen kräver viss fogindelning med stumfogar och rörelsefogar. Isolerande dB-kantlist monteras längs väggar, och Decibel 2 stegljudsmatta läggs på golvet. dB kantlist monteras längs väggar, golvet bör därför ha någon typ av golvsockel, förslagsvis i terrazzo. Sockeln mjukfogas i underkant för att förhindra flanktransmission.
Konstruktionen ger en stegljudsförbättring med upp till 35 dB.
Cementbunden platsgjuten terrazzo i varfri kulör
HT-MUTE 80 passar bra i miljöer med stor yttre påverkan, som tunnelbanestationer och köpcentrum.
Bygghöjd från 80 mm
Erbjuder bra stegljudsreduktion (Upp till 35 dB)
Akustikreduceringen enligt SS-EN 10140-3:2010
Reducerar trumljud
Ladda ner produktblad
Kontakta oss för mer information
Boka gärna ett möte med oss och låt oss berätta om stegljudsdämpning och alla fördelar med terrazzo.
crossmenu