OM OSS

Herrljunga Terrazzo är ledande inom svensk terrazzotillverkning. Vi erbjuder både platsgjutna golv och prefabricerade lösningar. Terrazzo passar också utmärkt som inredning, trappsteg, bänkskivor och väggbeklädnad. Med en flertusenårig hantverkstradition i ryggen, lång egen erfarenhet och passion för att ständigt vidareutveckla design och teknik, hjälper vi våra kunder att förverkliga sina idéer och visioner med ett av världens mest intressanta material – terrazzo. Always contemporary.

VÅR STORY

Visst har vi varit med länge, men det är inget mot våra produkter

Det är bara att konstatera: Vi var inte först. Redan under antiken blandade romare och greker vatten, cement och marmor för att tillverka vackra och slitstarka golv. Terrazzon hade utan tvekan kommit för att stanna.

Här i Herrljunga, mitt i Västergötland, startade terrazzoverksamheten 1929 när Herrljunga Cementgjuteri etablerades. Företaget blev på 1960-talet en del av Strängbetong som år 2002, i en process av outsourcing, lät Herrljunga Terrazzo AB bli ett fristående företag, helt på egna ben.

Vi fortsätter stolt denna gedigna hantverkstradition med anor tusentals år bakåt i tiden. Terrazzo är ett spännande material, för hur länge vi än håller på tar möjligheterna att variera designen aldrig slut. Vi har stimulerande samarbeten med arkitekter, inredare, designers, konstnärer och byggbranschkollegor och slutar aldrig att förundras över hur designvänligt materialet är. Genom åren har åtskilliga variationer tagits fram i vårt terrazzolabb av såväl medarbetare som gästande arkitekter och formgivare.

Vi fungerar också som rådgivare och sakkunniga inom vårt område. Som material är terrazzo lättskött, ovanligt slitstarkt och hållbart även ur ett miljöperspektiv. Det passar utmärkt som golv, trappsteg, bänkskivor, väggbeklädnad och konstnärlig utsmyckning – för att nämna några exempel. Själva brinner vi för terrazzon och dess fördelar och vill använda våra kunskaper till att göra slutresultatet så bra som möjligt. Därför är vi gärna med i hela processen – från tidig planering till avslutat projekt.

Terrazzon är stilren men kan ändå bli personlig. Människor formger designen och områden lämnar sitt avtryck genom de bergarter som väljs ut. Vi använder exempelvis både italiensk marmor och sten från den skandinaviska berggrunden, två områden som har sina speciella platser i våra hjärtan.

Trender, krav och drömmar kommer och går, men terrazzo har en förunderlig förmåga att vara både beständig och utvecklingsbar. Här är allt möjligt – nu liksom för tusentals år sedan. Det är så vi på Herrljunga Terrazzo ser på saken.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Med ett stort kundfokus och personligt engagemang förädlar vi offentliga miljöer och kommersiella fastigheter – t.ex. golv, väggar, trappor och inredning – med hållbara terrazzomaterial som överträffar våra kunders förväntningar.

KÄRNVÄRDEN

Våra kärnvärden – design, engagemang och hållbarhet – utmärker vår verksamhet i både ord och handling.

Design
Vi ser vårt uppdrag som större än att leverera terrazzo. Vår uppgift är även att hjälpa våra kunder att förverkliga sina idéer och drömmar om terrazzo som designmaterial, såväl interiört som exteriört. Terrazzo erbjuder oändliga variationsmöjligheter och dessa hjälper vi våra kunder att utforska. Tillsammans skapar vi vackra miljöer med en långsiktig design som får människor att trivas.

Engagemang
Kort sagt tycker vi om det vi gör. Med liv och lust engagerar vi oss i branschen, projekten och kunderna. Vårt förhållningssätt är lösningsorienterat, handlingskraftigt och okomplicerat. Detta gör oss både flexibla och kreativa. Och prestigelösa. Denna inställning genomsyrar allt från konkreta projekt till relationerna till våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Hållbarhet
Våra produkter är synnerligen slitstarka och har lång livslängd. Men vi nöjer oss inte med det. För oss är nämligen hållbarhet ett både centralt och praktiskt begrepp vilket gör att vi tänker långsiktigt i allt som vi företar oss. Oavsett om det gäller grundarbete, material, miljöaspekter, ekonomi, sociala eller affärsmässiga relationer – eller vad vi än kommer i kontakt med – är det längre perspektivet viktigt för oss.

MILJÖ

Det är lätt att bli vag och allmän när man pratar om miljöarbete och hållbarhet. Självklart är det inte fel med stora visioner, men i slutändan handlar allting om vad vi som enskilda personer och företag gör på daglig basis. Även små, genomtänkta steg kan bli betydelsefulla i längden.

Vi har förmånen att jobba med ett material som är hållbart på flera sätt. Terrazzo är till största delen uppbyggt av naturmaterial, som i vissa fall är restprodukter som tas tillvara vid stenbrytning, och utmärker sig bland annat genom sin slitstyrka. Materialet är också lättskött och endast milda kemikalier behövs för den kontinuerliga rengöringen. Många av de ingående stenarterna kommer från Skandinavien, vilket medverkar till att transporterna blir kortare vid tillverkningen. Inom Sverige går dessutom våra transporter till 95 % på fossilfritt bränsle. Vid resor tar vi ofta tåget och vår vd kör elbil. Som sagt, vissa steg är stora och andra är små, men även de sistnämnda kan ha betydelse på längre sikt.

Samtliga av våra produkter är miljöbedömda av SundaHus och Byggvarubedömningen. Vi är även registrerade i BASTA och uppfyller kraven för Miljöbyggnad och BREEAM.

VÅRT ERBJUDANDE

Våra produkter har varit i ropet i tusentals år.
VI är ledande inom svensk terrazzotillverkning. Vi erbjuder både platsgjutna golv och prefabricerade lösningar. Terrazzo passar också utmärkt som inredning, trappsteg, bänkskivor och väggbeklädnad. Med en flertusenårig hantverkstradition i ryggen, lång egen erfarenhet och passion för att ständigt vidareutveckla design och teknik, hjälper vi våra kunder att förverkliga sina idéer och visioner med, som vi ser det, ett av världens mest intressanta material – terrazzo.

För visst är det fascinerande att redan under antikens dagar använde romare och greker terrazzo för att anlägga vackra golv? Än idag är terrazzon ett av världens mest funktionella, slitstarka och miljövänliga material. Här pratar vi alltså hållbarhet på allvar. Dessutom erbjuder terrazzo oändliga designmöjligheter när det gäller mönster, materialkombinationer och färger. Användningsområdena utvecklas likaså och vi ser idag terrazzo inte bara på golv utan även som möbler, inredning, utsmyckning och konstverk.

Vi är stolta över att vara en del av denna urgamla hantverkstradition. Vår uppgift är inte bara att sälja terrazzoprodukter. Vi vill också dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter inom området. Dessutom erbjuder vi arkitekter, designers och konstnärer möjlighet att skapa sin egen terrazzo i vårt unika terrazzolaboratorium.

Idealet för oss är att arbeta i ett tätt samarbete med våra uppdragsgivare, både i Sverige och utomlands – allt för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi värdesätter hållbarhet och långsiktigt tänkande, inte bara när det gäller våra produkter utan även i våra relationer till kunder och leverantörer, ja, till alla som vi kommer i kontakt med.

JOBBMÖJLIGHETER

Vill du jobba hos oss?

Även om vi för tillfället inte har några lediga jobb är du välkommen att skicka in ditt cv till oss. Från vår sida är vi måna om att erbjuda en bra arbetsmiljö med stora utvecklingsmöjligheter och god gemenskap. Vi vill att du är läraktig och intresserad av att utveckla ditt kunnande samt att du är beredd att resa mycket i tjänsten. Du bör också vara en ansvarskännande och god kamrat, en bra representant för företaget samt vara serviceinriktad. Vi ser gärna att du även uppfyller några av nedanstående kriterier.

• Gymnasieutbildning från byggprogrammet med betonginriktning
• Körkort med minst B-behörighet, övriga bokstäver är meriterande
• Erfarenhet av arbete med tunna pågjutningar
• Erfarenhet av diamantslipning av betong- och terrazzogolv
• Erfarenhet av sättning av golvplattor, natursten, kakel och klinker
• Betongutbildning klass II
• Tätskikt för våtrum-certifiering
• Härdplastutbildning

> KONTAKTA OSS

FAQ

Finns det några nackdelar med Terrazzo?

Visst finns det det, även om den långa raden fördelar överväger de få nackdelarna.

  • Ett platsgjutet terrazzogolv kräver ett stabilt underlag av betong.
  • All ny terrazzo ser grå och litet dammig ut på grund av naturlig kalkutfällning. På golvytor som används och städas försvinner kalken automatiskt och glansen blir bättre och bättre. Därefter är terrazzogolven oerhört lättskötta , och sköts de med skonsam städning behöver de knappast renoveras förrän efter 40-50 års hårt slitage. Då kan en lätt slipning återställa ytorna till ursprungsskick.
  • Terrazzogolvet sitter fast i och är beroende av det stabila underlaget. Det är inte elastiskt om underlaget rör sig. Fogarna i ett terrazzogolv, som vanligen ligger på 1,5 m till 3, 75 meters avstånd mellan varandra, är stumma och tar inte upp några rörelser. De ligger släta, inslipade i ytan. I ett golv av terrazzoplattor däremot finns förstås fogar (av fogbruk) med bredd minst 1 mm.
  • Terrrazzoytor behöver skötas. Det gäller såväl golvytor som dammbottnar. Använd skonsamma städmedel. Se våra skötselanvisningar under fliken Dokument.
  • När man gör ett terrazzogolv slipar man bort en hel del material. Denna blandning av cement och kalk (oftast) blir ett slam som behöver forslas bort. Slipslammet är miljöofarligt och kan lämnas som fyllnadsmassa, eller till och med användas som jordförbättring om det inte innehåller pigment såsom blått eller grönt.
  • När man tillverkar ett platsgjutet terrazzogolv tillförs byggnaden fukt. Det är därför gynnsamt att lägga terrazzo i ett tidigt byggskede, såväl för byggnadens som för terrazzogjutningens utorkning.Där fukt inte kan eller bör tillföras kan man alltid överväga terrazzo i form av prefabplattor.
Varför ska man välja Terrazzogolv?

Ett platsgjutet Terrazzogolv är hårt, slitstarkt, slätt (de glesa fogarna är stumma och släta), vackert och lättstädat. Det kan anpassas efter den aktuella miljön på oändliga sätt. Färgen och formen är möjlig att påverka, materialet är tidlöst, lätt att renovera eller anpassa efter nya planlösningar. Det är också tunt (perfekt vid ombyggnader), tungt (bra ur ljudmiljösynpunkt), naturligt (fritt från farliga ämnen). Det är obrännbart, antistatiskt och inte diffusionstätt. Platsgjuten terrazzo är en beständig och naturlig förlängning till trappor. Priset är dessutom lågt jämfört med andra material.

Jobba på Herrljunga Terrazzo AB?

För att få anställning på Herrljunga Terrazzo krävs att man har relevant erfarenhet av byggarbete, att man är läraktig, har ett intresse för att utveckla sitt kunnande och är beredd på mycket resor i tjänsten. Du bör också vara ansvarskännande och en god kamrat. Du måste kunna representera företaget och vara service minded. Kontakta gärna Herrljunga Terrazzo AB:s kontor i Herrljunga för vidare information.

Vad kostar Terrazzo?

Priset för platsgjuten Terrazzo följer inte en prislista. För att få en prisuppgift hör av dig till vårt kontor med underlag i form av ritningar eller skisser, foton eller annat som beskriver den aktuella ytan eller objektet. Den platsgjutna terrazzon anpassas alltid till det aktuella projektet, dess omfattning och karakteristika. Variabler som påverkar tillverkningskostnaden är antalet kvadratmeter, ingående material såsom ballast, cement och pigment, läggningstjocklek, slipgrad, ortens belägenhet med mera. Ett färdigt terrazzogolv eller en färdig terrazzotrappa är oerhört lättstädad och underhållsfri, dessutom tål de hundratals år av slitage. Räkna med det när du bedömer priset.

Vad är Terrazzo?

Cementmosaik = Terrazzo = Konstbetong

Terrazzo är en internationellt använd beteckning på en högvärdig betong som används som ytmaterial. Terrazzo är ett naturmaterial som består av ballast (dvs stenmaterial, oftast marmor) som blandas med cement. Som en massa gjuts den i form eller över golv – och uppskattas främst för sina estetiska egenskaper och sin slitstyrka. Den färdiga terrazzoytan är slipad så att stenar och eventuella andra ingjutna material bildar ett mosaikmönster.

Kontakta oss

Ej läsbart? Få ett nytt. captcha txt

Börja skriva och sedan tryck på Enter-knappen