TIPS & TRENDER

RA Golv och Herrljunga Terrazzo är nu systerföretag

en 8 augusti 2019 började ett nytt skede i svensk terrazzohistoria. Med två ganska olika bakgrunder förenas RA Golv och Herrljunga Terrazzo i samma grupp som Herrljunga Terrazzo Design, alla ägda av familjekoncernen Always Contemporary AB.

I Herrljunga började terrazzons era redan 1929, och i den traditionen står Herrljunga Terrazzo AB som en bärare av gammalt hederligt hantverkskunnande, och av nyfikenhet och lust att utvecklas, lära sig och dela med sig.

Året 1967 innebar stora förändringar för Rolf Askfelt i Halmstad. Dels bestämde han sig för att köra på höger sida av vägen, precis som alla andra, dels så beslutade han att ”starta eget” i golvbranschen. Det var starten för RA Golv AB, och verksamheten då inriktades på olika slags härdplastbeläggningar på golv. Härdplast var nytt och Rolf Askfelt en av få svenska pionjärer.

1980 kom två ungdomar in i bolaget, sonen Lars Askfelt, och hans vän Christer Lindgren. Tillsammans fortsatte de att utveckla verksamheten och söka nya tekniker inom fogfria golv. 1991 övertogs ledningen av RA Golv helt av Lars och Christer. Bolaget växte till en koncern med flera dotterbolag, varav tre under en tid fanns i Tyskland, Danmark och Portugal. Fr o m 2005 ligger dock fokus på de svenska storstadsregionerna. RA Golv har konstant befunnit sig i en spännande lärprocess, vilken bland annat lett fram till möjligheter att inte bara göra fina terrazzoentreprenader utan även kunnat lösa dagens problem med terrazzogolv i kombination med högre krav på stegljudsdämpning.

Tillsammans – eller var för sig – kan Herrljunga Terrazzo AB, RA Golv AB och Herrljunga Terrazzo Design nu erbjuda en lång rader tjänster och produkter, såväl inom hårda golv, som massagolv, väggar, montagearbeten, trappbeklädnader, konstverk, bänkskivor och renoveringar mm. Vår gemensamma vilja att jobba långsiktigt och med hög servicenivå skulle kunna beskrivas genom orden design, engagemang och hållbarhet.
Besök gärna våra hemsidor för mer information:
www.terrazzo.sewww.ragolv.se
Två färska terrazzoprojekt som utförts av RA Golv AB är renoveringen av Östermalms saluhall och Urban Escape i Gallerian, båda i Stockholm.
crossmenu