Andrea Palladio var en banbrytande arkitekt som var verksam i Italien under 1500-talet. Han gav upphov till en arkitekturstil som kallas Palladianismen. Inom terrazzo använder vi en specifik teknik med det internationella namnet Palladiana som vi ska berätta mer om här. Troligtvis har denna terrazzoteknik fått sitt namn av att den användes flitigt i byggnader i just stilen Palladianism. Tekniken kallar vi i Sverige Veneziaterrazzo.

Under de senaste åren har Veneziaterrazzon blivit mer och mer populär och finns på många publika platser. ”Vi på Herrljunga Terrazzo har märkt en ökning i efterfrågan av Veneziaterrazzo. Det är under ganska lång tid som vi sett trenden växa, ungefär under de fem senaste åren, och vi tror att den kommer fortsätta öka.” säger Anders Carlehed på Herrljunga Terrazzo.

Veneziaterrazzon är en typ av terrazzo som vanligtvis används till golv. Istället för att gjuta hela golvet med en enda massa börjar man med att placera ut skärvor på underlaget, som man sedan gjuter emellan. Skärvorna är av natursten och läggs ut med jämna mellanrum på plana betongytor. Mellan skärvorna gjuter man med vanlig, finkornig, terrazzo. Efter slipning blir ytan helt slät och i princip fogfri, precis som vanlig terrazzo. I traditionell terrazzo kan man använda sig av sten med storlek upp till cirka 25 mm. När man vill ha större sten kan man istället välja Venezia. Det tar 50-80 % längre tid att lägga Veneziaterrazzo jämfört med traditionell. Precis som i all terrazzo är skärvorna av återvunnen sten. Det kan vara marmor eller annan natursten som gått sönder eller inte kan användas till annat.

”Att skapa Veneziaterrazzo är som att lägga ett stort pussel och kräver ganska mycket av den som skapar själva mönstret. Resultatet påminner om en havsvik full av flytande isflak i olika form. Man kan styra mycket hur det ska se ut. Formen och storleken på skärvorna, och även avståndet mellan dem, påverkar helhetsintrycket. Man kan också ställa sig frågan om mönstret ska ändra sig, om det ska skifta färg, ligga ända intill väggen eller avslutas innan. Väljer man olika storlekar på skärvorna kan man också leka med skalor och proportioner. Möjligheter finns att vattenskära ut former som stjärnor och hjärtan. Varje golv i Veneziaterrazzo blir unikt, och fantastiskt fint.” säger Anders Carlehed.

Anders har arbetat med Veneziaterrazzo i flera projekt och brukar ha en nära kontakt med beställaren; arkitekt, konstnär eller byggherre. Det är alltid beställaren som skapar mönstret och vi på Herrljunga Terrazzo som står för möjligheterna, lämpliga material, tekniker, maskiner, fackmannaskap och konstruktiva dialoger.

Veneziaterrazzon är klassisk och ger uttryck för välstånd. 1800-talets senare hälft brukar ses som starten på den moderna terrazzons tidsålder och eftersom att byggarbetskraften då var billig kunde man lägga mer pengar på exklusiva material och tekniker som terrazzo. ”Att Veneziaterrazzon nu fått ett uppsving kan bero på bland annat att arkitekten David Chipperfield har använt Veneziaterrazzo på allt från golv till tak i Valentinos butik i New York. Ett svenskt exempel är Melanders fiskrestaurang på Dalagatan i Stockholm där Caspar von Vegesack ritade in Veneziaterrazzo. Där kommer den stora stenen i terrazzon från Carrara i Italien. Fisken de serverar kommer från lite olika håll.” avslutar Anders med.