SPECIFIKATION

Platsgjuten terrazzo/cementmosaik enligt Hus-AMA kapitel MHB.
Läggningstjocklek beroende av största kornstorlek.
Underlag: Skurad, borstad eller fräst betong.

DENNA PRODUKT KAN ANVÄNDAS SOM

PLATTOR BÄNKSKIVOR TRAPPBEKLÄDNAD FÖNSTERBÄNKAR FASAD

> SE NÄSTA KULÖR

> SE NÄSTA PRODUKT

> SE NÄSTA TJÄNST

> SE NÄSTA TJÄNST

> SE FÖRSTA KULÖR

> SE FÖRSTA KULÖR

> SE FÖRSTA KULÖR

> SE FÖRSTA KULÖR

> SE FÖRSTA KULÖR

> SE FÖRSTA KULÖR

> SE FÖRSTA PRODUKT