Förutom att ett golv ska vara skönt att gå på får det gärna vara snyggt att titta på, men det ska också underlätta för funktionsnedsatta att orientera sig i miljön. Det finns både taktila och visuella ledstråk, och här förklarar vi skillnaderna och berättar hur vi arbetar med olika lösningar.

VAD SÄGER REGLERNA?
I Boverkets byggregler står det att personer med nedsatt orienteringsförmåga ska ha lätt att upptäcka och hitta fram till viktiga målpunkter som till exempel gångytor, trappor och ramper. Vid öppna ytor som receptioner och foajéer är det bra om sammanhängande ledstråk finns, både taktila och visuella. Det finns dock inga lagstadgade specifikationer på hur ledstråk ska utformas. Det är upp till beställaren av en offentlig miljö att utforma de tekniska lösningarna.

TAKTILA LEDSTRÅK
Reliefmarkeringar i gångstråk ska fungera som vägvisare. Riskområden som trappor och hissar bör ha varningsmarkeringar, så kallade stoppytor. De taktila ledstråken ska kännas med hjälp av en blindkäpp.

VISUELLA LEDSTRÅK
Visuella ledstråk är för att människor med nedsatt syn eller kognitiv förmåga ska kunna orientera sig i lokalen. De visuella ledstråken kan vara helt släta men färgen ska skilja sig från resten av golvytan. De ska ha en tillräcklig ljushetskontrast, minst 0,4 på färgsystemet NCS skala.

OLIKA UTFÖRANDE
Vi arbetar med taktila markeringar och handikappanpassningar på både vår platsgjutna terrazzo och på våra plattor. Markeringarna görs i efterhand när golvet ligger på plats och det finns olika sätt att göra det på, till exempel kan vi göra urfrästa spår. Vi kan också lägga aluminium- eller mässingprofiler som taktila markeringar. Dessa borras eller limmas fast. Vi arbetar oftast nära beställaren, vi utgår från deras önskemål och bollar gärna idéer och bidrar med vår erfarenhet.

Vi arbetar också med kontrastmarkeringar. I trappor eller ramper är detta viktigt för att människor med nedsatt syn lättare ska kunna uppfatta nivåskillnaderna. Det går också att kombinera kontrastmarkeringar med andra funktioner som till exempel halkskydd, eller varför inte som utsmyckning?

REFERENSPROJEKT
På bilderna syns tre av våra referensprojekt där vi skapat taktila lösningar. Det är Askims Kyrka och Mölndals Sjukhus där vi gjort urfrästa sammanhängande spår över deras öppna ytor. I Amhults kyrka har vi lagt markeringar ovanpå golvet, och i de så kallade valytorna, där två stråk möts, har vi brutit av med runda markeringar istället för stavar.