Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Västfastigheter har uppdragit åt White Arkitekter att rita och NCC Building att bygga ett nytt barnsjukhus vid Östra Sjukhuset i Göteborg. Herrljunga Terrazzo ser till att terrazzogolven kommer på plats. Konstnären Jesper Nyrén är en av flera konstnärer som anlitats för att göra barnsjukhuset till en så mycket trevligare plats. Han utformar det platsgjutna terrazzogolvet i entréhallen med inte mindre än nio olika kulörer. Snyggt!

Vi på Herrljunga Terrazzo AB uppskattar samarbetet med White – Elisabeth Sandberg, Fabian Sahlqvist, Pär Andréasson, Magnus Bunner, Timon Holgers m fl. Vi uppskattar också samarbetet på plats med NCC – Björn Dicander, Driton Shala, Jonas Julin m fl.

Tack vare god planering ihop med såväl White, som NCC och VBK, utförs en stor del av ytorna som ”flytande golv”, ett sätt att bygga terrazzogolv på, som garanterar extremt god hållbarhet och livslängd.

Hela byggnadens areal är 33.000 kvadratmeter. Helikopterplatta på taket. Hos Herrljunga Terrazzo heter de ansvariga Peter Korpås, Klas Granberg och Tommy Larsson.

Vill du se hur barnsjukhuset kommer att se ut? Även konstgolvet i entréhallen och terrazzoytorna i den stora vinterträdgården. Se NCC:s lilla film på Youtube:

https://www.ncc.se/vara-projekt/drottning-silvias-barnsjukhus-goteborg/

Illustration gjord av White Arkitekter

Illustration gjord av White Arkitekter

Ljusgård och terrass på Drottning Silvias barnsjukhus

Nya Kungälv sjukhus

Västra Götalandsregionen är i full gång med en omfattande om- och tillbyggnad av Kungälvs Sjukhus. Skanska Sverige ansvarar för denna utförandeentreprenad i vilken inryms drygt 2.000 kvadratmeter platsgjuten terrazzo.

Det var SWECO Architects tillsammans med danska AART Architects från Århus som vann arkitekttävlingen.

Så här beskriver de sina tankar om byggnadsprojektet i Kungälv: ”Den nye hovedindgang bidrager til at styrke sygehusets karakter og skabe en tryg og imødekommende ankomstsituation. Hovedindgangens åbenhed og materialevalg skaber samtidig sammenhæng mellem ankomsten, forbindelsesbygningen og de nye sengestuebygninger, hvis vinklede gruppering styrker sygehusets relation til stedet og patienternes udsyn og adgang til de naturskønne omgivelser.” Vidare: ”Det er arkitektur, der signalerer omsorg.”

Hela entreprenaden omfattar cirka 30.000 kvadratmeter! Från Herrljunga Terrazzos sida ansvarar Raymond Wellander och Tommy Larsson för samarbetet med Skanska på plats.

Illustration gjord av Sweco Architects/AART Architects

Sjöviksskolan, Årstaberg

Vi på Herrljunga Terrazzo är stolta över att ha fått förtroendet att arbeta med att bygga den nya F-9-skolan i Årstaberg. Skolan ska rymma 1.200 elever. Hela skolan blir en Miljöbyggnad Silver enligt SISAB:s intentioner, och golven i alla allmänna utrymmen blir av platsgjuten terrazzo. SISAB – Stockholms Skolor – satsar mycket på konst i den här skolan. Stockholm konsts Frida Cornell arbetar därför tillsammans med de två duktiga konstnärerna Jonas Nobel och Bella Rune, som utformar stora delar av terrazzogolven på ett aldrig tidigare skådat sätt!

Flera olika arkitektkontor har varit inblandade i att skapa skolan: Aperto, Caroline Olsson Arkitektur, Max Arkitekter, Liljewall Arkitekter.

Peab är totalentreprenörer för projektet och vi samarbetar på daglig basis med Lars-Bertil Johansson, Faris Pita, Camilla Boström, Tord Boström med flera hos dem. Herrljunga Terrazzos projektansvariga är Christer Werner och Fabian Aleryd.

Illustration gjord av Max Arkitekter / Olle Backman