Nordic Architecture Fair arrangerades för första gången i november och är Nordens enda arkitekturmässa. På Svenska Mässan i Göteborg samlades branschens alla aktörer, alltifrån arkitekter och stadsplanerare till byggherrar och leverantörer.

GRÖNA STÄDER
Inne på mässan hade organisationen Gröna städer en paviljong. Där visades klimatsmarta, innovativa och hållbara lösningar inom branschen. Bebyggelsen i städerna ökar hela tiden och det är lätt att tänka att ytan som husen placeras på försvinner, men lika stor yta finns ju på taken. Hos Gröna Städer presenterades ett sätt att utnyttja denna areal, nämligen genom att odla på taken och skapa gröna tak. Att ha vegetation på taken minskar avrinningen med upp till 50% vilket avlastar de påfrestade dagvattenbrunnarna i städerna. Vår biologiska mångfald ökar också när våra insekter kan hitta en plats i staden.

”Detta är en trend som vi tycker är väldigt bra med tanke på miljön, nu när våra städer förtätas. Vi var involverade i ett projekt med liknande koncept redan 1982-1983. Det var Postterminalen Tomteboda, Stockholm, där arkitekt Gustaf Rosenberg som var tidigt ute och ritade in grönområden på taken. Här lades terrazzoytor som golv, kompletterad med växtlighet och skulpturer”, säger Anders Carlehed på Herrljunga Terrazzo. ”Konstnären vi jobbade med där var P-O Ultvedt”.

RUM UTOMHUS
Att anpassa ytorna på taken för socialt umgänge pratades det också om på mässan, som ett sätt att utnyttja stadens ytor. Företaget Nola menade att dessa ytor passar perfekt för att ta med sig datorn ut från kontoret och fortsätta arbetet i solen, och på mässan presenterade de sitt nya koncept ”The Outdoor Office”. Att skapa rum i utomhusmiljöer är också en trend som växt de senaste åren och företaget Smekab Citylife kallar sitt koncept ”Be Urban Friendly”. De arbetar med att få människor att trivas i stadsmiljöer och använder sig bland av olika typer av sittplatser som de ofta ljussätter för att skapa en känsla av trygghet. En detalj hos Smekab Citylife som vi säkert kommer att se mer av är USB-portar i möblerna för att kunna ladda telefonen ute.

Cado är ett företag som arbetar med lekplatser och den stora trenden hos dem är det mobila. Efterfrågan på mobila lekplatser som kan flyttas, justeras, göras om, förnyas, kompletteras och tas bort ökar. Det ska vara flexibelt och man vill kunna utnyttja den fysiska platsen på olika sätt vid olika tillfällen.

MATERIAL
På Nordic Architecture Fair fanns en stor bredd på de material som företagen visade upp, alla med olika egenskaper. Inom trä såg vi att trenden gått från de grånade färgerna vi tidigare gärna valt, till ett trä som behandlats på ett sätt som ger materialet en lite gulare ton. Nu eftersträvas känslan av ett nytt och fräscht material. Skiffer syntes också på mässan i olika sammanhang. Det är ett material som fått ett uppsving de senaste åren och är ett av de materialen med lägst koldioxidutsläpp. På så sätt är skiffer ett bra val för miljön.

HERRLJUNGA TERRAZZO
Anton Lundell representerade Herrljunga Terrazzo under mässan.

”Vi ser att trenden går ifrån svart, grått och vitt som varit populärt länge inom terrazzo. De som besökte vår monter efterfrågade nu mer färgglad terrazzo och ställde frågor om möjligheter att få in mer färg i materialet. En annan trend som växer är den så kallade Veneziaterrazzon som många var intresserade av”, säger Anton Lundell.

Veneziaterazzo är en typ av terrazzo där man använder sig av större stenar än vanligt och fyller mellanrummet med traditionell terrazzo. Det skapar en mosaikliknande känsla och oftast används marmor eller kalksten till de större stenarna.

”Vi märkte också att besökarna är medvetna om hållbarhet och miljöfrågorna. Många var nyfikna på vilka material vi kan arbeta med och om man kan krossa vilken sten som helst och använda i terrazzo. Att återvinna olika typer av sten är något som vi själva tycker är spännande och intressant”, säger Anton Lundell.

Som en sammanfattning kan vi säga att ett gemensamt fokus hos utställarna på Nordic Architecture Fair var hållbarhet och alternativa lösningar som ska ge mindre påverkan på miljön än i dagsläget. Alltifrån att framtagningen av material och produkter ska ha minimal påverkan på miljön och gärna kunna återvinnas, till att livslängden ska vara lång. Denna trend känns extra skön för oss på Herrljunga Terrazzo. Vi arbetar med ett material vars anor sträcker sig 2000 år tillbaka och som fortfarande finns kvar från denna tid i bl.a. Rom. Snacka om hållbarhet!