Vi utför både prefabricerade och platsgjutna dammar, fontäner och andra vattenmiljöer i samverkan med arkitekter och konstnärer. Ett exempel på detta är Bältespännarparken i Göteborg.

Under år 2013 var det dags för Bältespännarparken i Göteborg med sin centrala fontän att rustas upp. Bland annat hade fontänen fått permanenta spår av slitage. Park- och naturförvaltningen drev projektet och byggkonsultföretaget Ramboll Sverige AB stod för framtagningen av utformningen och bygghandlingen. Resultatet blev en fontänplatta av svart terrazzo som får liv och vacker glans av vattnet från fontänen.

I ombyggnationen av Bältespännarparken som drevs av Park- och naturförvaltningen var även Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret delaktiga under skissprocessen. Det var flera aktörer som ställde höga krav på platsen vilket projektet behövde ta hänsyn till. Till exempel behövde Göteborg & Co som anordnar många av Göteborgs stora event använda Bältespännarparken som evenemangsyta och mötesplats flera gånger per år. Lastbilar behöver komma in på området, tält ska få plats och många människor är i rörelse här.

Arkitekten i projektet heter Ingrid Reimertz, LAR/MSA från företaget Ramboll i Göteborg. Ramboll utformade och tog fram handlingarna för projektet. I handlingarna framgick vilket skarvmaterial som skulle användas, färger och mönsterindelningar, antal slipningar, mål för färdig yta och mycket mer. Sedan var det Park- och naturförvaltningen som i egen regi byggde utifrån bygghandlingarna.

”När vi startade upp detta projekt stod det en äldre fontän i Bältespännarparken som kallades Sponsringen. Den var klädd med röd granit och hade en hög kant som var väldigt trasig efter att blivit tillstött av lastbilar och annat. Vi spånade fritt i början men beslöt oss till slut för att låta fontänen leva kvar genom att behålla tekniken men ge den en ny skepnad.” säger Ingrid Reimertz.

”Tidigare hade fontänen endast ett munstycke som i ombyggnationen behölls och kompletterades med fler. Grunden till den tidigare fontändammen behölls, fylldes delvis med sparkroppar och förstärktes med armerad betong. Där på lades platsgjuten terrazzo. Terrazzo riskerar att spricka om den gjuts i för stora ytor och delades därför upp med smala lister. Vi gjorde mönsterindelningen med inspiration från ringar på vatten och formade listerna till cirklar.

Vi var tvungna att beakta att konstruktionen skulle tåla stora påfrestningar, och för det hållbara och slitstarka materialet terrazzo passade användningsområdet mycket bra. Vi ville att terrazzoytan skulle hänga ihop med gatstenen som ligger i Bältespännarparken. Stenen runt om är brokig och det ville vi förstärka genom att ta upp dessa olika kulörer i terrazzon. De bästa samarbeten är när vi får träffa våra leverantörer och se och känna på materialprover. Precis så var det med Herrljunga Terrazzo där vi träffades under arbetets gång och fick rådgivning kring hantering och tillvägagångssätt.” berättar Ingrid Reimertz.

Terrazzoplattan uppfattas som svart, men tittar man närmare ser man stenen i de olika nyanser som Ingrid beskriver. När fontänen fyller plattan med vatten skapas vackra speglingar och terrazzon får en mycket fin glans. Både materialet och konstruktionen i plattan tål stora påfrestningar. Nu finns inga kanter som kan stötas till utan formen flyter ihop med markstenen runt om fontänen. Det gör att lastbilar utan problem kan köra in i parken och event kan äga rum här obehindrat av platsen. Munstycket i mitten av fontänen skyddas av ett tjockt brunnsgaller i rostfritt stål. Det är utformat just för detta projekt och har dimensionerats för att klara av att en lastbil passerar över.

”Denna fontänplatta som stod klar 2014 är mer elegant än den tidigare och passar bra på Avenyn. Med Stora Teatern, Trädgårdsföreningen och mängder av blommor runt om känns fontänen placerad på helt rätt plats. Det är alltid roligt att arbeta centralt i stan, det är många som ser det man gör och många som använder det. Nu är det många barn som badar, springer och leker i fontänen och föräldrar som sitter jämte. Det är härligt att det har blivit något som används, inte bara något att titta på.” avslutar Ingrid Reimertz med.