FAQ

Finns det några nackdelar med Terrazzo?

Visst finns det det, även om den långa raden fördelar överväger de få nackdelarna.

  • Ett platsgjutet terrazzogolv kräver ett stabilt underlag av betong.
  • All ny terrazzo ser grå och litet dammig ut på grund av naturlig kalkutfällning. På golvytor som används och städas försvinner kalken automatiskt och glansen blir bättre och bättre. Därefter är terrazzogolven oerhört lättskötta , och sköts de med skonsam städning behöver de knappast renoveras förrän efter 40-50 års hårt slitage. Då kan en lätt slipning återställa ytorna till ursprungsskick.
  • Terrazzogolvet sitter fast i och är beroende av det stabila underlaget. Det är inte elastiskt om underlaget rör sig. Fogarna i ett terrazzogolv, som vanligen ligger på 1,5 m till 3, 75 meters avstånd mellan varandra, är stumma och tar inte upp några rörelser. De ligger släta, inslipade i ytan. I ett golv av terrazzoplattor däremot finns förstås fogar (av fogbruk) med bredd minst 1 mm.
  • Terrrazzoytor behöver skötas. Det gäller såväl golvytor som dammbottnar. Använd skonsamma städmedel. Se våra skötselanvisningar under fliken Dokument.
  • När man gör ett terrazzogolv slipar man bort en hel del material. Denna blandning av cement och kalk (oftast) blir ett slam som behöver forslas bort. Slipslammet är miljöofarligt och kan lämnas som fyllnadsmassa, eller till och med användas som jordförbättring om det inte innehåller pigment såsom blått eller grönt.
  • När man tillverkar ett platsgjutet terrazzogolv tillförs byggnaden fukt. Det är därför gynnsamt att lägga terrazzo i ett tidigt byggskede, såväl för byggnadens som för terrazzogjutningens utorkning.Där fukt inte kan eller bör tillföras kan man alltid överväga terrazzo i form av prefabplattor.
Varför ska man välja Terrazzogolv?

Ett platsgjutet Terrazzogolv är hårt, slitstarkt, slätt (de glesa fogarna är stumma och släta), vackert och lättstädat. Det kan anpassas efter den aktuella miljön på oändliga sätt. Färgen och formen är möjlig att påverka, materialet är tidlöst, lätt att renovera eller anpassa efter nya planlösningar. Det är också tunt (perfekt vid ombyggnader), tungt (bra ur ljudmiljösynpunkt), naturligt (fritt från farliga ämnen). Det är obrännbart, antistatiskt och inte diffusionstätt. Platsgjuten terrazzo är en beständig och naturlig förlängning till trappor. Priset är dessutom lågt jämfört med andra material.

Jobba på Herrljunga Terrazzo AB?

För att få anställning på Herrljunga Terrazzo krävs att man har relevant erfarenhet av byggarbete, att man är läraktig, har ett intresse för att utveckla sitt kunnande och är beredd på mycket resor i tjänsten. Du bör också vara ansvarskännande och en god kamrat. Du måste kunna representera företaget och vara service minded. Kontakta gärna Herrljunga Terrazzo AB:s kontor i Herrljunga för vidare information.

Vad kostar Terrazzo?

Priset för platsgjuten Terrazzo följer inte en prislista. För att få en prisuppgift hör av dig till vårt kontor med underlag i form av ritningar eller skisser, foton eller annat som beskriver den aktuella ytan eller objektet. Den platsgjutna terrazzon anpassas alltid till det aktuella projektet, dess omfattning och karakteristika. Variabler som påverkar tillverkningskostnaden är antalet kvadratmeter, ingående material såsom ballast, cement och pigment, läggningstjocklek, slipgrad, ortens belägenhet med mera. Ett färdigt terrazzogolv eller en färdig terrazzotrappa är oerhört lättstädad och underhållsfri, dessutom tål de hundratals år av slitage. Räkna med det när du bedömer priset.

Vad är Terrazzo?

Cementmosaik = Terrazzo = Konstbetong

Terrazzo är en internationellt använd beteckning på en högvärdig betong som används som ytmaterial. Terrazzo är ett naturmaterial som består av ballast (dvs stenmaterial, oftast marmor) som blandas med cement. Som en massa gjuts den i form eller över golv – och uppskattas främst för sina estetiska egenskaper och sin slitstyrka. Den färdiga terrazzoytan är slipad så att stenar och eventuella andra ingjutna material bildar ett mosaikmönster.

Kontakta oss

Ej läsbart? Få ett nytt. captcha txt

Börja skriva och sedan tryck på Enter-knappen