Den 10 juli 2017 invigdes Citybanan i Stockholm. Den sex kilometer långa pendeltågstunneln mellan Tomteboda och Stockholms södra har beskrivits som Sveriges mest komplicerade infrastrukturprojekt i modern tid. Omfattande sprängningsarbeten krävdes i närheten av känsliga byggnader och anläggningar.

Anledningen till projektet var att stambanan genom centrala Stockholm endast har två spår. Denna flaskhals har genom åren lett till förseningar och störningar som sedan fortplantat sig ut i hela landet. I slutet av åttiotalet började man titta på andra lösningar och till slut bestämde man sig för att bygga en tunnel med egna spår för pendeltågen och därmed frigöra kapacitet för annan trafik. Resultatet blev en fördubbling av spårkapaciteten och tätare och punktligare avgångar.

TVÅ NYA STATIONER
Arkitekt Bengt Ahlqvist och hans medarbetare riktade i huvudsak in sig på Citybanans två nya stationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan, samt deras koppling till angränsande tunnelbanestationer. Tanken var att, istället för ordinära stationer, skapa något som liknar högklassiga underjordiska flygterminaler – rymliga, flotta och trygga.

  •  Jag tycker att helheten blev bra. Det blev lite flygterminalskänsla, precis som vi tänkte från början. Ytorna är stora och det verkar nästan som om folk tar det lite lugnare. Jag känner mig stolt över det vi skapade. Samtidigt är jag lite nyfiken på vad folk tycker. Ibland har jag nästan lust att gå fram och fråga.

TERRAZZONS FÖRDELAR
I offentliga lokaler ställs stora krav både på hållbarhet och design. Vid Stockholm City beräknas omkring en kvarts miljon resenärer passera dagligen. På golven och vissa anslutningstrappor vid de båda stationerna användes därför terrazzo.

  •  Golvet slits och smutsas hårt och enfärgade material är inte att rekommendera. Terrazzons slitstyrka och designmöjligheter ger då stora fördelar. Att på så många sätt kunna variera färger och mönster ger såväl karaktär som igenkänning. Man kan använda den både för identitet och vägledning. Rätt använd blir terrazzon mycket uttrycksfull. Vi var också noga med att golvet samverkade med möbleringen. Jag tycker vi lyckades skapa en vacker och ändamålsenlig miljö som även är hållbar.

Att ge stationer olika identiteter skapar just igenkänning. Stockholm City har varma jordfärger och Stockholm Odenplan blågröna kulörer.

GOTT OCH ROLIGT SAMARBETE
Herrljunga Terrazzo kom tidigt med i planeringen av golvets design på Stockholm City och utförde även entreprenaden. Bengt minns hur medarbetare från företaget hade med sig påsar av ballast (stenmaterial) och hur man tillsammans testade olika lösningar för färger och mönster.

  •  Vi hade riktigt roligt! Herrljunga Terrazzo ställde upp på ett fantastiskt sätt och var mycket samarbetsvilliga och positiva. Samtidigt som de visade terrazzons potential verkade de nyfikna själva. När vi presenterade idéer sa de aldrig nej, utan svaret blev istället: Vi provar! De är också stora inom sitt område, resursstarka och har lång erfarenhet. Det skapar trygghet.