Framtidens laboratorium
Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och det nya forskningscentrumet Biomedicum har beskrivits som ett framtidens laboratorium. Hit flyttar en rad institutioner som tidigare var spridda över området. Syftet är att samla den experimentella forskningen på KI:s Campus Solna under ett och samma tak. Detta ger en avancerad forskningsmiljö som främjar samverkan och forskning över vetenskapliga gränser.

Lisa Landgård, arkitekt SAR/MSA på arkitektbyrån C.F. Møller i Stockholm var handläggande arkitekt för Biomedicums invändiga gestaltning av offentliga och semioffentliga ytor. Målet var att skapa en tidlös byggnad som inspirerar till just möten och samverkan mellan forskare. Man utgick ifrån naturliga och klassiska material och basen var trä, växtväggar och terrazzo.

Konstruktion som klarar påfrestningar
Byggnaden är inte avsedd att bara vara ett hus i parken utan parken ska också ta plats i huset, vilket gör att växter och trä är ett återkommande tema. Terrazzo återfinns i golv, trappor, planteringsgropar och sittbänkar.

  •  Eftersom det centrala publika rummet, med sin ljusgård, är stort och högt ville vi att golvet skulle landa rummet och vi valde en grå färg som bas med vita stenar i. Här finns även inslag av gröna och röda stenar som anspelar på Biomedicums gröna fasad och de röda tegelbyggnaderna på campusområdet.

Man bestämde sig också för att golvet på entréplan inte skulle bestå av plattor utan istället vara platsgjutet. För att undvika spänningar valde man s.k. flytande golv som klarar påfrestningar, från exempelvis värmeexpansion eller markrörelser, genom ett glidskikt som skapar följsamhet.

  •  Terrazzo är ett fantastiskt material som jag gärna jobbar med. Det är vackert, tåligt och anpassningsbart och går att använda på så många olika vis. Dessutom åldras det på ett fint sätt och går även att slipa om det skulle behövas. Vi har själva terrazzo på vårt kontor.

Miljoner frågor fick snabba svar
Herrljunga Terrazzo kom tidigt in i processen och samarbetet blev mycket lyckat.

  •  Det känns som om jag ställde miljoner frågor till dem! Ändå fick jag alltid snabba svar. De är lyhörda, proffsiga och kunniga. Arbetet blir okomplicerat och det är aldrig några problem. De har också varit vänliga och skickat ett stort antal stenprover till oss. Det är verkligen inspirerande att rita ett mönster, ha en dialog och sedan få till ett resultat som blir just så bra som vi tänkte oss!