A@W, Architect@Work är ett ”Exhibition Concept” – som erbjuder möten – nätverksevenemang – mellan arkitekter och de mest intressanta och aktuella materialtillverkarna. Utställningarna anordnas löpande, runt om i världen, för det mesta i huvudstäderna. För att kunna delta bland den begränsade mängden utställarna måste varje företag gå igenom en antagningsprocess. Herrljunga Terrazzo antogs och var med som utställare i A@W Copenhagen 16-17 maj 2018.

Herrljunga Terrazzo presenterade the NORDIC Collection, som är en serie platsgjutna terrazzokulörer baserade på material från Norden, och är därmed ett spektrum som minimerar fraktavstånden och i viss mån även ökar beständigheten. Därtill kan läggas att man får en fin vetskap om att materialen som använts också kommer från våra trakter.

Bland färgerna i NORDIC Collection finns t ex ”bröderna” HT-KJETTIL och HT-LOKE som är uppbyggda av samma ballast men med olika – och ganska djärva bottenfärger.

Herrljunga Terrazzo representerades i Köpenhamn av Peter Korpås och Anders Carlehed. De möttes av stort intresse av besökarna – främst arkitekter och designers från Danmark och Sverige – men även från en lång rad andra länder. Och trots att Danmark har en lång, god, terrazzotradition, utbrast en dansk arkitekt när han klev in i Herrljunga Terrazzos monter:

  •  Titta – terrazzons återkomst!

Se vidare NORDIC Collection och architectatwork.se